شرکت ریخته گری ویتازش

صنعت ریخته گری

ریخته گری یکی از روشهای شکل دادن قطعات فلزی است که شامل تهیه مذاب از فلز مورد نظر و ریختن آنها در محفظه ای بنام قالب است،بگونه ای که پس از انجماد مذاب ، شکل، اندازه و خواص مورد نظر تامین شود. بنابراین با توجه به این تعریف یک فرآیند ریخته گری را باید مجموعه ای از عملیات ذوب، تهیه قالب و ریختن مذاب دانست بطور کلی مراحل ریخته گری یک قطعه فلزی بطور ساده در ذیل نشان داده شده است.

بیشتر بخوانید